Contact Us

Contact Us

 • Taipei Headquarter

  • No.80, Ln. 169, Kangning St., Xizhi Dist.,
  • New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-2-2695-9935
  • Fax : +886-2-2695-0403
 • Hsinchu Office

  • 6F.-6, No.371, Sec. 1, Guangfu Rd., East Dist.,
  • Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-3-564-0901
  • Fax : +886-3-564-0902
 • Taichung Office

  • 4F.-4, No.575, Jinhua Rd., North Dist.,
  • Taichung City 404, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-4-2237-3160
  • Fax : +886-4-2237-9122
 • Tainan Office

  • 7F.-3, No.293, Qianfeng Rd., North Dist.,
  • Tainan City 704, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-6-276-0235
  • Fax : +886-6-276-0225
 • Kaohsiung Office

  • 5F.-2, No.439, Dashun 1st Rd., Gushan Dist.,
  • Kaohsiung City 804, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-7-553-9956
  • Fax : +886-7-553-9737
 • Dealer - Conew

  • 7F., No.122, Yumin 6th Rd., Beitou Dist.,
  • Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
  • Tel : +886-2-2820-0822
  • Fax : +886-2-2827-3586
 • Customer Service

 • Contact Mailbox

 • 開車路線

  • 北一高:中山高速公路下康寧交流道,左轉康寧路,右轉東湖路接康寧街可達本公司。
  • 北二高:南港交流道下交流道(往南港經貿園區),左轉經貿2路,往東湖方向,至東湖路右轉,過東湖國小右轉汐止康寧街可抵達本公司。
  • 北二高:汐止交流道下交流道(往研究院方向),右轉大同路,至中興路左轉,左轉汐止康寧街可抵達本公司。
 • 大眾交通工具

  • 搭乘淡水-新店線捷運於圓山站轉搭乘紅2公車於- 經貿園區站下車,步行約5分鐘即可抵達本公司。
  • 搭乘南港線捷運於昆陽站轉搭乘藍36公車於- 經貿園區站下車,步行約5分鐘即可抵達本公司。
  • 搭乘內湖線捷運於葫洲站轉搭乘紅2、藍36、284公車於- 經貿園區站下車,步行約5分鐘即可抵達本公司。